ultimate frisbee | létat je tak snadné

Informace pro studenty a učitele

ČALD od roku 2010 pořádá středoškolskou ligu v ultimate frisbee. Za tu dobu si projekt vyzkoušelo přes 40 středních škol a v současné době se jich 20 účastní pravidelně. Zapojte vaši školu i vy.

Podívejte se, jak vypadá turnaj středoškolské ligy:

Hlavním cílem středoškolské ligy v ultimate frisbee je propagace a rozvoj frisbee ultimate do nových regionů a mezi mladší generace, rozvoj univerzálních sportovců i rekreačních hráčů s výrazným důrazem na fair play a přátelství. Středoškolská liga se hraje formou dvou regionálních kvalifikačních turnajů. První se pořádá obvykle v říjnu a druhý na přelomu dubna a května. Z těchto turnajů se kvalifikují ti nejlepší na červnový finálový turnaj v Praze. Turnaje jsou jednodenní. Hraje se formátem pět hráčů proti pěti a je to tzv. kategorie easy mix, kdy každý tým musí mít na hrišti vždy alespoň jednu dívku.

Co nabízíme

  • Materiální podpora výuky – dodání výukových materiálů (CD, skripta) a cvičných disků, při účasti ve středoškolské lize dodání většího počtu disků (i originálních).

  • Podpora při výuce i mimoškolní činnosti z řad trenérů a hráčů ultimate.

  • Uspořádání semináře/školení pro učitele TV – možnost uskutečnění školení zároveň s training campem (dle zájmu vyučujících).

  • Uspořádání training campu pro hráče – obvykle jeden na podzim (řijen) a jeden na jaře (duben).

  • Uspořádání středoškolské ligy – „oblastní“ a finálové turnaje - venkovní (řijen, květen, červen), – turnaje se hrají 5 proti 5.

Školení učitelů

Během sedmihodinového školení získají účastníci základní dovednosti v házení a chytání disku, v bránění a útočení atd. Vyzkouší si metodické postupy výuky použitelné při hodinách tělocviku, jednoduchá průpravná a herní cvičení. Účastníci získají také základní přehled o pravidlech hry ultimate frisbee a jejich možných modifikacích pro školní tělesnou výchovu. Minimální počet učitelů pro jedno školení je 10. Mohou se samozřejmě účastnit i učitelé základních a dalších škol.

Číslo akreditace: 39 428/2012-201-647

Training Camp

Víkendové soustředění/kemp pro začínající a mírně pokročilé hráče ultimate frisbee. Začínající hráči jsou seznámeni se základy ultimate frisbee, s házecími a chytacími technikami, jednoduchými cvičeními, jak si osvojit základní dovednosti ve hře. Pro mírně pokročilé hráče jsou připravena cvičení, které se zaměřují na konkrétní herní situace a dovednosti, pokročilejší taktické záležitosti hry; získají základní přehled o vedení tréninků a další informace nápomocné jejich rozvoji.

Co očekáváme

  • podporu ze strany vedení školy pro učitele TV

  • umožnění tréninku ve škole i mimo výuku

  • podporu studentů při účasti na turnajích a training campech

  • účast školy ve středoškolské lize

  • poskytnutí místa pro vyvěšení propagačních materiálu ČALD a informaci o děni frisbee v dané lokalitě (informace o místních týmech, trénincích apod.) na místě přístupném studentům školy (například na nástěnce)

Ultimate frisbee učí odpovědnosti a vzájemnému respektu

Vzhledem k tomu, že ultimate frisbee je sport bez rozhodčích, kdy hráči mají čistotu hry ve svých rukou a jsou zodpovědní za své chování na hřišti i mimo něj, tak se tento sport může, například v rukou učitelů na školách, stát vynikajícím nástrojem k podpoře výchovy a vedení studentů. V tomto případě ultimate frisbee přesahuje hranice pouhého sportu a může pomoct k formování mladých lidí v osobnosti, kteří jsou si dobře vědomi odpovědnosti za své chování a činy a navzájem se respektují. Sport, zábava, odpovědnost a vzájemný respekt jsou hlavními pilíři ultimate frisbee a na nich se dá stavět nejen cesta ke sportovnímu úspěchu, ale také cesta k úspěšnému životu mladých lidí.  

Pokud máte zájem o ultimate frisbee, stačí kontaktovat buď našeho koordinátora propagačních akcí Jaromíra Jáchyma nebo koordinátora středoškolské ligy Tomáše Touška.